Zie je talent!?

Wij helpen je kijken

Laat talent werken

Zie je talent!

Leer je eigen talenten zien

Zie je Talent?

Ontdek de talenten om je heen

Re-integratie coaching

Wanneer fysieke of mentale klachten in de weg staan voor duurzame inzetbaarheid, is het lastig om de touwtjes in handen te hebben. Een oplossingsgericht plan biedt dan houvast voor zowel je medewerker als de organisatie.

Eigen regie op re-integreren

Om na verzuim de draad van het dagelijkse leven weer op te pakken of vol te houden, is zelfvertrouwen nodig. Door zelfbewuster met gevoelens om te gaan, staan mensen sterker in hun schoenen. Dat gaat helaas niet altijd vanzelf. Toch wil je als organisatie alles in het werk stellen om verzuim te voorkomen. Voor de gezondheid van je bedrijf is er niets beter dan mensen weer snel aan het werk te hebben én te houden.

ZIE JE TALENT bekijkt per situatie wat de beste re-integratie coaching is om medewerkers weer met goede zin aan het werk te laten gaan. Gespreksstof om mensen te laten nadenken over henzelf en een realistische kijk op mogelijkheden, bieden een goede start. Coachingsgesprekken staan in het teken van praktische tips en adviezen die bijdragen aan een preventief verzuimbeleid.

Duurzaam aan de slag met re-integratie coaching