Zie je talent!?

Wij helpen je kijken

Laat talent werken

Zie je talent!

Leer je eigen talenten zien

Zie je Talent?

Ontdek de talenten om je heen

Veranderingen WGA vanaf 2017!

Per 2017 worden WGA-vast en WGA-flex samengevoegd in één financieringsregeling.

Vanaf dat moment heb je als werkgever de keuze om de totale WGA-lasten bij het UWV te financieren of zelf de totale financiering te regelen door middel van eigenrisicodragerschap (ERD). Deze keuze moet je vòòr 1 oktober 2016 maken!

Als werkgever heeft je twee keuzes. je kunt de financiering van de WGA via het UWV laten lopen of je kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Het eigenrisicodragerschap houdt in dat je geen premie meer afdraagt aan De Belastingdienst maar dat je ervoor kiest om dit risico onder te brengen bij een verzekeraar of een garantsteller. Je kunt hier dus een keuze in maken. Geen bewuste keuze kan grote financiële gevolgen hebben. De toekomstige keuze wordt ook bepaald op basis van hoe je momenteel uw WGA lasten gefinancierd hebt.

Meer informatie op de site van Ministerie van SZW: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2015/06/22/wijzigingen-in-de-publieke-verzekering-voor-de-werkhervattingsregeling-gedeeltelijk-arbeidsgeschikten-wga