Zie je talent!?

Wij helpen je kijken

Laat talent werken

Zie je talent!

Leer je eigen talenten zien

Zie je Talent?

Ontdek de talenten om je heen

Instrument 'ACT®' meet talent

Als ACT®-geaccrediteerde coach breng ik talenten aan het licht met de bewezen methode van ACT®, wat staat voor: Analytical Competente Tool. Dit is een innovatief, psychoanalytisch meetinstrument dat kan worden ingezet om dieper inzicht te krijgen in motivaties van mensen. ACT® brengt kwaliteiten in kaart en daagt uit om deze ten volle te benutten. ACT® meet individuen, teams én organisaties en legt coherente verbanden.

De ACT®-meting combineert tekst met beeld en maakt een onderscheid tussen natuurlijk en aangeleerde competenties. Het theoretische model dat aan ACT® ten grondslag ligt, is gebaseerd op het werk van drie vooraanstaande psychoanalytici die de basis hebben gelegd voor de belevingspsychologie: de Zwitserse psychiater C.G. Jung, de Oostenrijkse psycholoog A. Adler en de Amerikaanse psycholoog C.R. Rogers. 

Tijdens de meting (via internet) maakt iemand een keuze uit verschillende symchetypische beelden en competentieteksten. Op beelden reageren wij namelijk impulsiever, zonder na te denken, terwijl teksten vooral op cognitief niveau binnenkomen. Als er een match bestaat tussen het beeld en de tekst, dan wordt dat een natuurlijke kracht genoemd. Als de match tussen het gekozen beeld en de gekozen tekst ontbreekt, dan wijst dat op aangeleerde competenties. 

Tegelijkertijd meet ACT® waardoor iemand gedreven wordt: door zijn of haar eigen beleving of juist door prikkels uit de omgeving. Hierdoor krijgen teamleden meer inzicht in elkaar en elkaars manier van denken en handelen. ACT® legt een relatie tussen competenties die iemand van nature bezit of aangeleerd heeft. Slagkracht ontstaat door de juiste competenties in het team te verankeren. ACT® wordt toegepast in de branches: Education, Industry. Health en Public.

ZIE JE TALENT zet, al naar gelang de zorgvuldig uitgevraagde behoefte van de klant, ACT® Individual, ACT® Team, ACT® Organisation of ACT® Match in. Aan de achterkant begeleidt ZIE JE TALENT de vragen en vraagstukken die hieruit voort komen.

ACT® Individual
Deze toepassing biedt inzicht in competenties en drijfveren van individuele professionals. De perfecte professional wordt vaak omschreven als iemand die flexibel en ondernemend is, die goed kan samenwerken in een team, maar ook in staat is om zelfstandig te werken en die bestendig is tegen stressvolle situaties. Het zou geweldig zijn als iedere werknemer aan al deze eisen op ieder moment zou kunnen voldoen, maar vaak is dat niet het geval. ACT® Individual geeft inzicht in het actuele vermogen en het ontwikkelpotentieel van individuele medewerkers op al deze gebieden. De uitkomst van deze meting wordt samengevat in een heldere en overzichtelijke rapportage.

ACT® Team
ACT® Team maakt het mogelijk om in korte tijd het effect van natuurlijke en aangeleerde competenties binnen een team te meten. De meting geeft inzicht in de manier waarop het team zijn taken uitvoert, samenwerkt, beslissingen neemt en conflicten oplost. Tegelijkertijd wordt gemeten waardoor iemand gedreven wordt. Hierdoor krijgen teamleden meer inzicht in elkaar en elkaars manier van denken en handelen. Slagkracht ontstaat door de juiste competenties in het team te verankeren. De ACT®-Teamrapportage geeft een helder en overzichtelijk beeld van het gemeten team. 

ACT® Organisation 
ACT® Organisation laat het vermogen van mensen in een organisatie zien: hun commercieel vermogen, hun creatief vermogen, hun strategisch en/of visionair vermogen. ACT® Organisation genereert door middel van een slimme internettoepassing HR-analytics van de betreffende organisatie. Deze HR-analytics kunnen worden gekoppeld aan organisatievragen over tal van aspecten die voor de organisatie relevant zijn, zoals de manier waarop geld kan worden bespaard, mensen op de juiste plek zetten en hun talenten en ontwikkelingspotentieel optimaal benutten. De uitkomst geeft inzicht in onder meer de loonsombenutting en de mate van veranderingsgezindheid binnen een organisatie. De ACT®-Organisation rapportage geeft een helder en overzichtelijk beeld van de gemeten organisatie.

ACT® Match
ACT® Match zet ZIE JE TALENT bij executive search activiteiten in, om scherp en onderbouwd een relatie te leggen tussen de kandidaat en de eisen van de functie. ACT® Match geeft een heldere en onderbouwde uitkomst over de match tussen functie en kandidaat. Bij instroom en doorstroom biedt ACT® Match de mogelijkheid om de juiste kandidaat op de juiste plek te krijgen. Ook om een voorselectie te verkrijgen uit een groot aantal kandidaten is ACT® Match zeer kosteneffectief. ACT® Match is een toprapportage die inzicht geeft in de natuurlijke kwaliteiten, het lerend vermogen en de reactie van de kandidaat in stressvolle situaties.

Meer informatie vind je op de website van ACT®.